Program  

Program festivalu:

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Závěrečný dvojkoncert festivalu:

Program SNHP 2017

 

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Akce se koná pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

       

Mediální partneři