2015  

 

Občanská sdružení Multi-Art, Sdružení Q Brno, Skleněná louka a Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně pořádají

18. ročník
mezinárodního hudebního festivalu současné akustické
i elektronické hudby amultimediálních projektů

Setkávání nové hudby plus

Brno 21. 10. až 11. 12. 2015

 

Program SNHP 2015

odkaz Facebook