Setkávání Nové Hudby Plus  

Setkávání Nové Hudby Plus  

Sdružení Q v rámci koncertní rady CYKLUS Q 2019
FÓRUM NOVÉ HUDBY 
Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
uvádějí

22. ročník
mezinárodního hudebního festivalu současné akustické
i elektronické hudby a multimediálních projektů

Setkávání nové hudby Plus

Brno 16. 10. - 11. 12. 2019

Program SNHP 2019

 

odkaz Facebookyoutubeinstagram

 

 

 

Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna. Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové.